Kasem Bundit University
พิธี "ประดับเฟือง ประจำปีการศึกษา 2553"
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดพิธี "ประดับเฟือง ประจำปีการศึกษา 2553" ในวัน...

การพิจารณารับรองปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
การพิจารณารับรองปริญญา วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ...

"คืนสู่เหย้า ชาว IE ครั้งที่ 4"
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล วิทยาเขตร่มเกล้า

"IE Sport Day 2011"
"IE Sport Day 2011" ณ อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 12 วิทยาเขตร่มเกล้า